Budynek przystani kajakowej przy ul. Portowej

Cennik opłat za korzystanie - mała sala do ćwiczeń siłowych:

  • zajęcia sportowo - rekreacyjne - 70,00 zł/h