Boisko do siatkówki plażowej

Cennik opłat za korzystanie z boisk do siatkówki plażowej
 

 Jedno boisko                                 

 20,00 zł/h 

 Jedno boisko/turniej całodniowy        

 200,00 zł/h