Ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w 2024 r.

PDFInformacja o wyborze oferty na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w 2024 r.pdf (121,70KB)


Odpowiedź na pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę  dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na 2024 r.

PDFOdpowiedź na pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na 2024 r. (241,06KB)

PDFANALIZA BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELISKA NA RZECE WARTA W MIEJSCOWOŚCI SIERADZ (2,22MB)


Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w 2024 r.

PDFZapytamie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na 2024 r.pdf (310,88KB)

ODTZałącznik nr 1 _Formularz ofertowy (7,78KB)

ODTZałącznik nr 2 _Oświadczenie.odt (6,51KB)

Informacja dodatkowa do ogłoszenia

PDFInformacja dodatkowa do zapytania (208,27KB)


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

PDFZarządzenie + wykaz nieruchomości (486,96KB)


Ocena zbiorcza roczna jakości wody na pływalni odkrytej w Sieradzu ul. Portowa 2 za okres 24 czerwca – 03 września 2023 roku

PDFOcena zbiorcza roczna jakości wody na pływalni.pdf (1,27MB)

DOCXAnaliza wyników badań przekazywanych przez zarządzającego Pływalnią Odkrytą.docx (18,34KB)


Plan Zamówień Publicznych na 2024 r

PDFPlan Zamówień Publicznych na 2024 r.pdf (38,22KB)


Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług pralniczych

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (195,69KB)


Informacja o wyborze oferty na zakup wraz z dostawą zgrzebła- wertykulatora pasywnego na potrzeby MOSiR

PDFInformacja o wyborze oferty- zakup wraz z dostawa zgrzebła na 2023 r._rotated.pdf (220,63KB)


Informacja o wyborze oferty na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania pn. " Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu"

PDFInformacja o wyborze oferty na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 2023 r._rotated.pdf (271,76KB)


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pralniczych

PDFZapytanie ofertowe - świadczenie usług pralnicznych na 2024 r._rotated.pdf (502,82KB)


Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowym zastawieniem kosztów dla zadania pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w  Sieradzu"

PDFZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PFU 2023 R._rotated.pdf (5,88MB)


Zarządzenie w sprawie sprzedaży łodzi wycieczkowej 14.11.2023 r

PDFZarządzenie w sprawie sprzedaży łodzi wycieczkowej 14.11.2023 r.pdf (2,65MB)

JPEG001.jpeg (125,60KB)

JPEG0023.jpeg (192,34KB)

JPEGDSCN0273.jpeg (270,22KB)


Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu niecki basenowej przy ul. Portowej

PDFZapytanie oferowe - remont niecki basenowej.pdf (410,87KB)


Przetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż majatku ruchomego w postaci łodzi motorowej AQUA TAXI 600

PDFPrzetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż majatku ruchomego w postaci łodzi motorowej AQUA TAXI 600 2.pdf (2,64MB)

JPEG001.jpeg (125,60KB)

JPEG0023.jpeg (192,34KB)

JPEGDSCN0273.jpeg (270,22KB)


Komunikat w sprawie jakości wody basenowej

PDFKomunikat baseny 2023.pdf (215,89KB)


Profil wody w kąpielisku w kąpielisku miejskim w Sieradzu nad rzeką Wartą

PDFProfil wody w kąpielisku w kąpielisku miejskim w Sieradzu nad rzeką Wartą.pdf (524,36KB)


Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na 2023 r. 

PDFZapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na 2023 r. _rotated.pdf (1,11MB)


Informacja o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem dmuchanego placu zabaw - zjeżdżalni wodnej wraz z basenem

PDFInformacja o wyborze oferty na dostawę wraz z montażem dmuchanego placu zabaw- zjeżdzalni wodnej wra.pdf (405,11KB)


Zmiana treści zapytania ofertowego na - Dostawę wraz z montażem dmuchanego placu zabaw- zjeżdżalni wodnej wraz z basenem

PDFZmiana treści zapytania ofertowego_rotated.pdf (2,21MB)


Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dostawa wraz z montażem dmuchanego placu zabaw – zjeżdżalni wodnej wraz z basenem” w celu dodatkowego wyposażenia basenów nad rzeką Wartą w Sieradzu i wzbogacenia oferty kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Portowej w Sieradzu.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (981,17KB)

 PDFzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf (237,24KB)

 PDFzałacznik nr 2 - formularz techniczny.pdf (705,77KB) 

PDFzałącznik nr 3 - klauzula informacyjna RODO.pdf (671,61KB)


Zestawienia sprawozdawcze za 2022 rok

PDFZestawienia sprawozdawcze za 2022 rok.pdf (24,64MB)


Plan zamówień publicznych na 2023 r.

PDFPlan postępowań na 2023 r.pdf (36,16KB)


Ocena zbiorcza roczna jakości wody na pływalni odkrytej w Sieradzu ul. Portowa 2 za okres 22 czerwca – 31 sierpnia 2022 roku

PDFOcena zbiorcza roczna jakości wody na pływalni odkrytej w Sieradzu ul. Portowa 2.pdf (1,26MB)


Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ul. Sportowej 1

PDFInformacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi.pdf (389,52KB)


Sezonowa ocena wraz z klasyfikacją jakości wody w kąpielisku w Sieradzu na rzece Warcie w 2022r

PDFSezonowa ocena wraz z klasyfikacją jakości wody w kąpielisku w Sieradzu na rzece Warcie 2022 r.pdf (557,86KB)


Informacja o jakości wody basenowej  przy ul. Portowej 2

PDFKomunikat w sprawie jakości wody basenowej (2).pdf (253,64KB)


Informacja o wyborze oferty na wynajem nieruchomości (bar) przy ul. Sportowej 1

PDFInformacja o wyborze oferty na wynajem nieruchomości (bar) przy ul. Sportowej 1.pdf (243,05KB)

 


Zaproszenie do składania oferty do oddania w najem nieruchomości (baru) przy ul. Sportowej 1

PDFFormularz ofertowy najem pomieszczeń (bar).pdf (679,98KB)

PDFZaproszenie do składania ofert - wynajem baru przy ul. Sportowej 1 - 2022 r..pdf (649,92KB)


Zarządzenia Dyrektora MOSiR w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony

PDFZarządzenia Dyrektora MOSiR w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony.pdf (1,68MB)


Sprawozdanie z badania laboratoryjnego - Woda z basenów i systemu cyrkulacji odkrytych przy rzece Warcie w Sieradzu ul. Portowa

PDFSprawozdanie z badania laboratoryjnego - Woda z basenów odkrytych przy rzece Warcie w Sieradzu ul. Portowa.pdf (680,94KB)

PDFSprawozdanie z badania laboratoryjnego - Woda z systemu cyrkulacji basenów odkrytych przy rzece Warcie w Sieradzu ul. Portowa.pdf (671,77KB)


Informacji o wyborze oferty na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego

PDFInformacji o wyborze oferty na świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego.pdf (403,03KB)


Zapytanie ofertowe - świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego

PDFZapytanie ofertowe - świadzcenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego.pdf (639,39KB)


Sezonowa ocena wraz z klasyfikacją jakości wody w kąpielisku na rzece Warcie w Sieradzu w 2021 roku

PDFSezonowa ocena wraz z klasyfikacją jakości wody w kąpielisku na rzecze Warcie w Sieradzu w 2021.pdf (1,66MB)


Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ul. Sportowej 1

JPEGInformacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi.jpeg (127,31KB)


Plan postępowań o udzielenie zamówień  na rok  2022 r

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2022r.pdf (37,73KB)


Informacja  o wyborze  oferty na wynajem pomieszczeń przy ul. Łokietka 55 w Sieradzu

PDFInformacja o wyborze oferty na wynajem pomieszczeń przy ul. Łokietka 55.pdf (421,74KB)


Informacja  o wyborze  oferty na dostawę oleju opałowego grzewczego


Zaproszenie do składania oferty na wynajem pomieszczeń przy ul. Łokietka 55


Zaproszenie do składania oferty na dostawę oleju opałowego grzewczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu


Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ulicy Sportowej 1

Zarządzenia Dyrektora MOSiR w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na czas określony


Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ulicy Sportowej 1

Zaproszenie do składania oferty do oddania w najem nieruchomości ( baru) przy ul. Sportowej 1


Zarządzenia Dyrektora MOSiR w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę na czas określony


Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ulicy Sportowej 1

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania  danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod adresem e-mail - iod@mosirsieradz.pl

3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,

- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.1

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

13.Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

17.Państwa dane osobowe nie będą profilowane ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

MOSiR Sieradz