Inne

Wynajem terenu przy ul. Sportowej 1 na organizację festynu

 Do 4 godzin

650,00 zł

 Każda następna godzina (powyżej 4 godzin)

100,00 zł

 

Wypożyczenie kajaków

 2-osobowy

10,00 zł/h 60,00 zł/doba

 1-osobowy

8,00 zł/h 40,00 zł/doba

 

Rejsy łodzią wycieczkową "Sieradzanka"

 Bilet normalny 18,00 zł/rejs (1,5h) 
 Bilet ulgowy 10,00 zł/rejs (1,5h) 
 Rejs zlecony (2 godziny) 250,00 zł/rejs 

 

Bilety ulgowe przysługują:

- dzieciom i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji szkolnej,

- studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej,

- emerytom, rencistom od 60 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji emeryta-rencisty ZUS

- osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

- opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających opieki zgodnie z zapisami orzeczenia.